Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Verzuimverlenging

Een verzuimverlenging is het begin van een ziekteperiode die binnen 4 weken na het einde van een voorgaande ziekteperiode ligt. Hiermee wordt een bestaand re-integratietraject heropend. In geval van ziekte aansluitend op zwangerschaps- en bevallingsverlof is soms ook sprake van een verzuimverlenging, ook al ligt de datum verder dan 4 weken na het einde van de voorgaande ziekteperiode.