Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Wetgeving

Bij ziekteverzuim is de volgende wetgeving van belang:
  • Burgerlijk Wetboek - In het Burgerlijk Wetboek is wetgeving vastgelegd die betrekking heeft op het recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en het zo tijdig mogelijk aanbieden van passen werk.
  • Wet Arbeid en Zorg (WAZO) - In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is wetgeving vastgelegd omtrent verlof bij zwangerschap, zorgverlof en calamiteiten.
  • Wet Terugdringing Beroep op De Arbeidsongeschiktheidsregelingen
  • Wet op de Re-integratie
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet