Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Verzuimmelding accepteren?

Verzuimbegeleiding begint bij de verzuimmelding. Een leidinggevende moet zich per medewerker per verzuimmelding een oordeel vormen over de vraag of iemand wel of niet ziek is, of dat redelijk is of onredelijk en actief inzetten op werkhervatting. Het kan nodig zijn dat ze zakelijke vragen stellen, bijvoorbeeld of iemand wel op de goede plek zit.

Als ze bij de ziekmelding niet doorvragen naar de achterliggende betekenis van de melding, dan weten ze niet wat er aan de hand is en lopen het risico dat een medewerker weken thuis zit met een vervelend gevoel. Het is belangrijk om bedoelingen en verhoudingen duidelijk te krijgen. Het betekent een belangrijke uitweg uit misverstanden en de leidinggevende is zacht op de persoon en hard op de zakelijke kant.

Drie aspecten van de verzuimmelding


Een verzuimmelding is het begin van een ziekteperiode die niet binnen vier weken na het einde van een voorgaande ziekteperiode ligt. Ligt de verzuimmelding wel binnen vier weken, dan is er sprake van een verzuimverlenging. Een verzuimmelding kent drie aspecten:
  • een medisch aspect: de aanleiding om te verzuimen is meestal dat de werknemer ziek is.
  • een gedragsmatig aspect: de verzuimdrempel bepaalt of een werknemer verzuimt.
  • een financieel/juridisch aspect: loondoorbetaling kan overgenomen worden door UWV (ziektewet-uitkering) of verzuimkosten kunnen verhaald worden op een aansprakelijke derde (regres).

Verzuimmelding en WVP

Met een verzuimmelding wordt een nieuw re-integratietraject ingegaan, het is de start van een traject van 104 weken uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het aantal verzuimmeldingen en verzuimverlengingen in een periode bepaalt de meldingsfrequentie. Zorg dat je geen zwangerschapsverlof of ander soortig verlof meetelt.