Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan in welke mate een werknemer niet beschikbaar is voor arbeid. Het hangt nauw samen met het verzuimpercentage.
De dagen waarop een werknemer gedeeltelijk ziek is, tel je als gedeeltelijke ziektedagen, afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid. Dit percentage arbeidsongeschiktheid wordt in de praktijk op twee manieren geïnterpreteerd.
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage beschrijft het deel van de tijd waarop iemand geheel of gedeeltelijk afwezig is wegens ziekte.
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage beschrijft de verloren verdiencapaciteit uitgezet tegen de normale verdiencapaciteit van de werknemer. Hierbij wordt gekeken hoeveel tijd een werknemer werkt en wat de loonwaarde is van de werkzaamheden. Dit wordt gedeeld door de contracturen en het contractloon.
De laatste definitie wordt door UWV gehanteerd bij de poortwachtertoets. Met betrekking tot het verzuimpercentage is het belangrijk dat de hele organisatie dezelfde definitie hanteert.