Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Re-integratie en passende arbeid

De Wet Verbetering Poortwachter geeft 104 weken wachttijd waarin gewerkt moet worden aan de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer is de werkgever verplicht de werknemer passende arbeid aan te bieden.

Slechts 20% tot 30% van alle zieke medewerkers is volledig arbeidsongeschikt. Veel van uw zieke medewerkers hebben wel mogelijkheden tot het verrichten van zinvolle passende arbeid. Dat kan gewoon werk zijn dat op uw bureau ligt en dat de medewerker vanuit huis zou kunnen oppakken of aangepaste of vervangende werkzaamheden binnen of buiten uw organisatie. De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie, dat wil zeggen:
  • aangeboden passende arbeid uitvoeren
  • meewerken aan redelijke voorschriften of maatregelen
  • meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
  • informatie geven aan de bedrijfsarts om de mate van arbeidsongeschiktheid en de functionele mogelijkheden te kunnen vaststellen
  • het herstel niet belemmeren of vertragen
  • tijdig een WIA-uitkering aanvragen

Een medewerker zo snel mogelijk laten re-integreren noemen we activeren of deelherstel. Activeren is al mogelijk vanaf de 1e re-integratiedag. Vroegtijdig deelherstel vermindert het verzuim en de bijbehorende kosten aanzienlijk.

Bij re-integratie spelen leidinggevenden de hoofdrol. De vraag is of uw leidinggevenden daarvan kennis nemen en van de mogelijkheden gebruik maken. Welke leidinggevenden het minste re-integreren ziet u aan de hand van het activeringspercentage.

Door doelen te stellen voor het activeringspercentage beschikt u over een interne referentie. U kunt hiermee bijsturen op het organiseren van aangepast en passend werk. Zo beschikt u over een extra middel om het verzuim structureel terug te dringen.

Meer weten? Lees mijn gratis whitepaper over actief sturen op re-integratie met het activeringspercentage.