Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Verzuimduur

De verzuimduur herstelde meldingen of gemiddelde verzuimduur geeft aan hoe lang afgerond verzuim in een bepaalde periode gemiddeld geduurd heeft. De verzuimduur is gebaseerd op de duur van herstelde verzuimmeldingen waarvan de eerste volledige herstelddag in de verslagperiode ligt, gedeeld door het aantal.

Beëindigingen binnen samengesteld verzuim tellen als aparte verzuimmeldingen. De duur van een verzuimmelding bedraagt het aantal kalenderdagen vanaf de verzuim- of verlengingsdatum tot de hersteldatum. De aansluitende ziektedagen die vóór de periode vallen worden ook meegerekend. Gedeeltelijke verzuimdagen gelden als hele verzuimdagen. De gemiddelde duur is exclusief WAZO-verlof.

De verzuimduur herstelde meldingen kan sterk schommelen in kleine periodes. Dit maakt dat de verzuimduur voor kleine periodes misleidend is en geen voorspellende waarde heeft.

Verzuimduur wordt meestal verdeeld in kortdurend, middellang en langdurig verzuim, omdat het verschillende oorzaken heeft en je het op een andere manier aanpakt.

Meer verzuimcijfers