Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Hoe de verzuimdrempel verhogen?

De verzuimdrempel bepaalt hoe snel een werknemer zich ziekmeldt en bepaalt hiermee binnen een organisatie de meldingsfrequentie. Door de verzuimdrempel te verhogen zullen werknemers zich minder snel ziekmelden.


Je kunt de verzuimdrempel verhogen door in te spelen op de volgende twee factoren:
  • De verzuimgelegenheid verkleinen. De verzuimgelegenheid komt voort uit remmende of bevorderende maatregelen in het verzuimbeleid. Deze spelen een rol in de beslissing van de werknemer om zich ziek te melden. Hierbij kun je denken aan sancties, wachtdagen, inhouding van loon, verzuimcontroles en of de werknemer zich anoniem kan ziekmelden of moet melden bij de eigen leidinggevende. Ook spelen organisatorische factoren als onmisbaarheid op het werk (bij specialistische functies of werken in een ploeg) een rol bij de verzuimgelegenheid.
  • De verzuimbehoefte verkleinen. De verzuimbehoefte bepaalt of een werknemer gebruik maakt van de verzuimgelegenheid. De verzuimbehoefte hangt sterk samen met de motivatie van de werknemer. Motivatie gaat over voldoening, binding en identificatie met het werk, betrokkenheid, enzovoort.
Verzuimgelegenheid en verzuimbehoefte spelen ook bij het verhogen van de hervattingsdrempel.