Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Verzuimdagen

Het aantal verzuimdagen gebruik je bij het berekenen van het verzuimpercentage. Hoeveel verzuimdagen je organisatie heeft wordt in de basis bepaald door drie factoren: de 'instroom', de 'mate' en de lengte van de individuele verzuimgevallen.

Verzuim tastbaar maken

Een verzuimdag is een dag waarop een werknemer (gedeeltelijk) verzuimd heeft wegens ziekte en vormt de basis van het verzuimpercentage. Een verzuimpercentage is eigenlijk iets ongrijpbaars, je kunt het niet vastpakken. Iedereen weet dat een laag percentage goed is, maar een percentage voelt als een vaststaand gegeven en lijkt moeilijk te beïnvloeden.

Bekijk je het verzuimpercentage in verzuimdagen of beter nog in uren, dan krijg je al meer grip op het percentage. Verzuim is het deel van de arbeidscontracturen waarin niet wordt gewerkt, omdat medewerkers ziek thuis zitten.

Hoeveel verzuimde uren je organisatie heeft wordt in de basis bepaald door drie factoren:
  • De ‘instroom’: zodra een medewerker verzuimt gaat het aantal uren tellen. Voorkomen van instroom is daarom het meest effectief.
  • De ‘mate’: als een medewerker een deel van de uren weer aan het werk gaat, dan loopt het aantal verzuimde uren minder snel op.
  • De ‘lengte’: als een medewerker stopt met verzuimen, dan loopt het aantal uren niet langer op.

Je kijkt dan naar afzonderlijke uren van individuele medewerkers in plaats van naar een verzuimpercentage.

Verzuimdagen berekenen


Voor het aantal verzuimdagen worden twee methodes gehanteerd: de kalenderdagmethode en de werkdagmethode.
  • Bij de kalenderdagmethode worden alle kalenderdagen waarop een werknemer afwezig is wegens ziekte, dus inclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en ATV-dagen geteld als verzuimdag. De kalenderdagmethode vergt minder administratie, want daarbij is het niet nodig het arbeidspatroon (rooster en planning) exact vast te leggen.
  • Bij de werkdagmethode wordt rekening gehouden met het rooster van de werknemer en zijn alleen de gewerkte dagen verzuimdagen.

Bij verzuimstatistiek zegt de trend van het verzuim of het beter of slechter gaat. Als parttimers evenveel ziek zijn als fulltimers is er geen verschil tussen de kalenderdagmethode en de werkdagmethode. Als parttimers gemiddeld vaker ziek zijn dan fulltimers, dan is het overallverzuimpercentage bij de kalenderdagmethode hoger dan bij de werkdagmethode. Zijn parttimers gemiddeld minder ziek dan fulltimers, dan komt de kalenderdagmethode lager uit. Bij kleine organisaties (met minder dan 50 werknemers) is niet statistiek, maar vooral volgen van het individuele verzuimpatroon van de medewerker belangrijk!