Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Kosten van verzuim

Kosten van verzuim zijn een belangrijke reden om ziekteverzuim aan te pakken. Verzuim is namelijk niet alleen verstorend en maar ook erg duur. Binnen een zorginstelling van 2000 medewerkers gaat het per verzuimprocent per jaar al snel om een slordige €300.000 directe verzuimkosten. De kosten terugdringen begint met het besluit van uw directie besluit om het verzuim aan te pakken. Bespreken en uitstralen naar leidinggevenden en medewerkers dat verzuim verstorend en duur is. Met het besluit om de ziekteverzuimkosten aan te pakken moet ook commitment en budget beschikbaar gesteld worden om het beleid uit te voeren.

Ziekteverzuimkosten worden uitgedrukt in directe verzuimkosten en indirecte verzuimkosten. Onder de 'directe verzuimkosten' wordt het bruto loon van de zieke werknemers verstaan over de verzuimde dagen, rekening houdend met het arbeidsongeschiktheidspercentage en het dienstverbandpercentage. Indirecte verzuimkosten zijn o.a. kosten voor de arbodienst, interventies en kosten voor een vervanger. Omdat indirecte verzuimkosten lastig exact zijn vast te stellen, wordt vaak gesteld dat de indirecte verzuimkosten ongeveer even groot zijn van de directe verzuimkosten.

Wettelijk gezien kan de werkgever twee wachtdagen instellen en hoeft slechts 70% van het loon uitbetaald te worden. Veel CAO's vullen het loon in het eerste ziektejaar aan tot 100%. Omdat bij ziektewetuitkering en WAZO-verlof de loondoorbetalingverplichting wordt overgenomen door UWV, worden verzuimkosten berekend exclusief dit verzuim.

Het verzuimkostenpercentage is de som van de (directe) verzuimkosten gedeeld door het bruto loon van alle werknemer(s), exclusief WAZO-verlof en verzuim dat valt onder de ziektewetuitkering.