Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstantie Werkgever Verzekeringen. UWV neemt de loondoorbetaling over indien de werknemer recht heeft op ziektewet-uitkering (vangnet). Daarnaast doet UWV een poortwachtertoets na 104 weken verzuim om te kijken of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering of dat werknemer of werkgever WIA-sancties krijgen in verband met onvoldoende re-integratie inspanning.

KX8TFQA7HBEE