Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Sancties

Werkgever sancties
Het burgerlijk wetboek staat werkgever toe de volgende sancties op te leggen aan de werknemer als deze niet meewerkt aan zijn re-integratie:
  • berisping
  • schriftelijke waarschuwing
  • inleveren bovenwettelijke vakantiedag
  • opschorten loondoorbetaling
  • stopzetten bovenwettelijke aanvulling
  • stopzetten loondoorbetaling
  • schorsing
  • ontslag
WIA-sancties
UWV kan de werkgever sancties opleggen bij onvoldoende aantoonbare re-integratie inspanning in de vorm van een boete en een langere wachttijd, waarbij de werkgever het loon van de arbeidsongeschikte werknemer langer moet doorbetalen.