Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Arbeidsongeschiktheid of ziekte?

Arbeidsongeschiktheid of ziekteEr is sprake van arbeidsongeschiktheid als een werknemer niet in staat is om zijn volledige loon te kunnen verdienen met zijn werk. Exacter: de werknemer heeft niet de functionele mogelijkheden die aansluiten bij de belasting die het werk met zich meebrengt en verliest daardoor verdiencapaciteit. Als een medewerker ziek is, kan hij vaak nog wel werken. Ziek zijn staat dus niet gelijk aan arbeidsongeschiktheid.


De definitie van arbeidsongeschiktheid is:
Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.

Ziek en arbeidsongeschikt?

Een deel van je verzuimende medewerkers zal medisch gezien echt arbeidsongeschikt zijn en niet kunnen werken. Een interventie kan helpen om de medewerker versneld arbeidsgeschikt te krijgen. Soms kan een deel van de dag (aangepast) werk verricht worden. Of verzuim kan in de toekomst voorkomen worden door preventieve maatregelen, bijvoorbeeld aanpassingen in de werksituatie.

Niet ziek, wel verzuimen


Een ander deel zal medisch gezien wel kunnen werken, maar toch besluiten te verzuimen. Onderzoek wijst uit dat hoe de medewerker zijn werk ervaart het belangrijkst is in de keuze om te gaan verzuimen.
Een gemotiveerde medewerker die weet dat hij moeilijk gemist kan worden zal niet snel verzuimen. Daarnaast verzuimen medewerkers minder als de organisatie verzuimen actief ontmoedigt. Als u dit verzuim aanpakt, dan blijft - afhankelijk van hoe sterk u er voor gaat - minder dan 2% verzuim over dat u moet accepteren. Kijk eens naar het artikel over de verzuimdrempel.

Mate van arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid hang af van de loonwaarde van de arbeid die een werknemer nog wel kan verrichten en het aantal uren dat een werknemer werkt. Bijvoorbeeld:
  • Als een werknemer nog wel eigen werk kan doen, maar door een functionele beperking 80% van het tempo haalt dat hij normaal gesproken heeft, dan is de werknemer 20% arbeidsongeschikt.
  • Als een werknemer voor 100% ander werk kan doen, maar daar staat maar 50% loonwaarde tegenover, dan is de werknemer voor 50% arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschiktheid en WIA

In beide gevallen in het voorbeeld is de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Is een werknemer volledig (duurzaam) arbeidsongeschikt en is er geen (redelijke) kans op herstel, dan komt de werknemer in aanmerking voor een vervroegde IVA-uitkering.

De mate van arbeidsongeschiktheid heeft invloed op de hoogte en het type arbeidsongeschiktheid uitkering. Zie voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid ook het arbeidsongeschiktheidspercentage.