Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Hoge meldingsfrequentie?

De meldingsfrequentie of verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is de meldingsfrequentie hoog, dan is – uitzonderingen daargelaten – daaruit af te leiden dat de leidinggevende veel ruimte geeft om te verzuimen en dat de medewerkers daar gebruik van maken.


Hoe snel een werknemer zich ziek meldt hangt samen met de verzuimdrempel en de verzuimcultuur. Kijk bij een hoge meldingsfrequentie waarom er sprak is van een lage verzuimdrempel . Er is sprake van een hoge meldingsfrequentie als een specifiek organisatie onderdeel (bijvoorbeeld een afdeling) boven de gemiddelde meldingsfrequentie over de hele organisatie zit.

Drie of meer meldingen

Breng medewerkers in kaart die drie keer of vaker in een jaar verzuimen. Een aanzienlijk deel zal medisch gezien wel kunnen werken. Ze besluiten te verzuimen terwijl andere medewerkers met dezelfde klachten gewoon komen werken. Onderzoek wijst uit dat hoe de medewerker zijn werk ervaart het belangrijkst is in de keuze om te gaan verzuimen. Een gemotiveerde medewerker die weet dat hij moeilijk gemist kan worden zal niet snel verzuimen.

Een ander deel van deze medewerkers zal medisch gezien echt niet kunnen werken. Een interventie kan helpen om de medewerker versneld arbeidsgeschikt te krijgen. Soms kan een deel van de dag (aangepast) werk verricht worden. Of verzuim kan in de toekomst voorkomen worden door preventieve maatregelen, bijvoorbeeld aanpassingen in de werksituatie.

Leidinggevenden van deze medewerkers doen er goed aan per medewerker te inventariseren wat er speelt:
  • algemene indruk van de werknemer; 
  • motivatie en werkhouding van de medewerker; 
  • aard van de klachten en relatie met de werkzaamheden van het betreffende verzuim; 
  • samenhang tussen verzuim en werkbelasting.

Meldingsfrequentie berekenen

Bereken de verzuimfrequentie bij voorkeur niet over perioden kleiner dan een jaar. Kleine schommelingen in aantal meldingen in een kleine periode heeft grote invloed op de meldingsfrequentie. Dit maakt dat de meldingsfrequentie voor kleine periodes misleidend is en geen voorspellende waarde heeft.

De meldingsfrequentie of verzuimfrequentie geeft het gemiddeld aantal verzuimmeldingen per werknemer, exclusief WAZO-verlof, in een bepaalde periode binnen een werknemersbestand. Verzuimmeldingen die elkaar opvolgen na een onderbreking van minder dan vier weken gelden voor het bepalen van de meldingsfrequentie als aparte verzuimmeldingen.

Je kunt beoordelen welke acties je kunt inzetten bij een hoge meldingsfrequentie met behulp van het verzuimvenster.

Meer verzuimcijfers