Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Hersteldatum

De hersteldatum is de eerste dag waarop een werknemer niet meer verzuimt vanwege bijvoorbeeld volledig herstel, beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bereiken van de pensioenleeftijd, overlijden, zwangerschapsverlof of WIA instroom.

Voer hersteldmeldingen consequent door in je verzuimsoftware, d.w.z. als een werknemer zich op maandag weer meld om te komen werken, voer dan zaterdag (de dag na de laatste verzuimdag) in als hersteldatum. Hiermee waarborg je een correct verzuimpercentage en juiste verzuimkosten.