Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Motivatie verlaagt verzuimbehoefte

motivatie en ziekteverzuimBetrokkenheid en motivatie zijn de sleutels bij het laag krijgen en houden van het ziekteverzuim. Leidinggevenden hebben een centrale rol om hun medewerkers fit en gemotiveerd te houden. Zij kennen hun medewerkers en kunnen een goede relatie en vertrouwensband met ze opbouwen. De leidinggevende kan de medewerker aanspreken op zijn gedrag en kan bij dreigende demotivatie omscholing of een andere functie aanbieden.
Een lage verzuimbehoefte hangt samen met een grote motivatie van de werknemer. Belangrijk voor de motivatie is dat de werknemer werk doet dat past bij datgene wat hij de moeite waard vindt in het leven. Edgar Schein toont in onderzoek aan dat werknemers veel gemotiveerder zijn als hun werk overeenkomt met persoonlijke waarden, zogenaamde carrièreankers. Zo is voor creatieve werknemers in een routinematig werk waarin ze zich vervelen de verzuimbehoefte hoger.

Edgar Schein beschrijft acht gebieden waarop werknemers gemotiveerd kunnen zijn:
  • Technisch/functioneel. De werknemer haalt motivatie uit de inhoudelijke kant van het werk, ontleent daar het gevoel van eigenwaarde aan. De werknemer is een specialist en wil graag de deskundige zijn die wordt geraadpleegd.
  • Algemeen management. De werknemer haalt motivatie uit resultaatgericht en generalist werk. De werknemer wil snel richting de top, is analytisch en kan goed beslissingen nemen, samenwerken en communiceren en beschikt over mensenkennis.
  • Autonomie/onafhankelijkheid. De werknemer haalt motivatie uit zelfstandig werk, neemt beslissingen bij voorkeur zelf en ervaart regels als een belemmering. De werknemer richt zich wel naar bedrijfsdoelen, maar bepaalt zelf de weg erheen.
  • Zekerheid/stabiliteit. De werknemer haalt motivatie uit een vaste aanstelling en heldere arbeidsvoorwaarden en volgt bij voorkeur een vast omlijnd carrièrepad.
  • Ondernemingsgerichte creativiteit. De werknemer haalt motivatie uit iets zelf creëren en in de markt zetten of een bestaand initiatief nieuw leven in blazen. De werknemer wil hiermee naamsbekendheid verwerven en geld verdienen.
  • Dienstverlening/toewijding aan een zaak. De werknemer haalt motivatie uit iets doen of maken waar anderen wat aan hebben (de wereld verbeteren). De werknemer krijgt graag erkenning voor de inzet voor dat doel.
  • Uitdaging. De werknemer haalt motivatie uit moeilijke uitdagingen overwinnen. De werknemer haat routine, wil steeds iets nieuws of iets bestaands steeds beter doen en legt de lat steeds hoger.
  • Levensstijl. De werknemer haalt motivatie uit werk dat zinvol is en dat past bij zijn persoonlijkheid. De werknemer doet alles om werk- en privé-leven in balans te laten zijn.Een leuk filmpje over motivatie op youtube.

Op 123test.nl staat een korte motivatie test van Edgar Schein.