Ziekteverzuim terugdringen?
Een vitale organisatie in 5 stappen.

Verzuimbegeleiden?
Verzuimbegeleiding kun je het beste zelf doen.

Verzuimgesprek voeren?
Voorkom een arbeidsconflict, communiceer zonder oordelen!

Ziektewetuitkering

Arbeidsongeschikte werknemers hebben in een aantal gevallen maximaal 2 jaar recht op ziektewetuitkering (vangnet). Om in aanmerking te komen voor een ziektewetuitkering moet de werknemer uiterlijk de vierde ziektedag bij UWV ziekgemeld worden. een ziektewetuitkering ligt in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het loon. Gevallen waarin een ziektewetuitkering kan worden aangevraagd zijn:
  • als de werknemer arbeidsongeschikt is als het dienstverband eindigt.
  • als de werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van zwangerschap of bevalling.
  • als de werknemer een functionele beperking heeft of arbeidsgehandicapt is en arbeidsongeschikt wordt.
  • als de werknemer ouder is dan 55 jaar en direct voordat hij in dienst kwam tenminste 52 weken onafgebroken WW-uitkering heeft ontvangen.
  • als de arbeidsongeschikte werknemer uitzendkracht is.
  • bij sommige oproep- en invalkrachten die arbeidsongeschikt zijn.
  • arbeidsongeschiktheid door orgaandonatie.
Meer informatie over ziektewetuitkering bij UWV.